PŘEHLED SEMINÁŘŮ 2020 

VŠEM, KTEŘÍ SE RÁDI POSOUVAJÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ DĚKUJI ZA MILOU SPOLUPRÁCI a nabízím semináře:

3.10.2020 jednodenní seminář sobota
SEMINÁŘ: DISTRIBUTOR VINY, MANIPULACE A OSTATNÍ PŘÍČINY NEZDRAVÝCH VZTAHŮ. 

Mnohokrát v životě jsme se ocitli v psychickém nátlaku toho, že na nás někdo měl chuť hodit svoji vinu.Tento člověk sám cítí, že něco nezvládá, ale pocitem: "Nechci to vědět, nepřipouštím si to, nebudu to či ono řešit, nepodsouvej mi vinu, nebo já za nic nemůžu!" Proč to dělá? Chce utéct...., aby nemusel nic řešit, protože se bojí! Proč se bojí? Je tak celý život zvyklý....nechává věci běžet jak jsou i když se ho v rámci zrcadlení velmi dotýkají. Má ve svém programu, že nikdy za nic nemůže a vždy ho ohrožují lidé i situace okolo něj a lže si, že sám je dokonalý. Po nějaké době tomu i opravdu uvěří.

Naprosto nerozumí smyslu a účelu života. Nemá chuť o tom ani přemýšlet, protože se domnívá, že vnější svět mu stále ubližuje a všichni jsou proti němu. Ze svých životních nezdarů obviňuje všechny okolo a hází vinu kam se dá.... respektive na toho kdo to dovolí. Většinou jsou to slabší jedinci v jeho okolí. Jeho mysl je plná negací.

Jako příklad se můžeme podívat na "dospělého" otce rodiny, který je despotou. "Ale on takový, když jsem si ho brala nebyl!" Odvětí manželka. Co se s ním stalo? V rámci zamilovanosti si svoji vyvolenou postavil na piedestal svého očekávání. Po dvou až třech letech začínal na ní vidět nedostatky. Tak začal bojovat o vedoucí postavení ve vztahu, protože měl pocit, jak vše nejlépe ví, nejlépe udělá a všemu rozumí. Kde se to v něm vzalo? Jen vylezly na povrch křivdy z dětství, nebo se projevily v něm ukryté programy rodičů či prarodičů. V momentě dobytí vedoucího postavení ve vztahu, začíná ho jeho "soupeřka" otravovat, protože již vedoucího postavení dosáhl, tak začne partnerem opovrhovat. Proč? Není už pro něj rovnocenným soupeřem, protože si nechá líbit ponižování a kritiku všeho, co se mu nelíbí. Neumí se kvalitně vymezit a tak stále klesá v jeho očích hlouběji do neschopnosti. To nahrává manipulátorovi, aby mu ještě více stouplo ego a vnitřní pýcha sama k sobě. Ani si neuvědomuje, že je to z pocitu malosti. Také boje proti všem se z něj stal někdo jiný, který útočí na vnější svět a obviňuje jej. Takoví lidé už většinou neslyší varovná slova a dokud je nesrazí na kolena choroba, nejsou ochotni si zapřemýšlet sami nad sebou. A někteří ani to, ne.

Jejich protějšek má čím dál méně energie a nechává se víc a víc manipulovat a svoji vitální energii předává svému manipulátorovi až do té doby, než pochopí, že tudy cesta nevede.

Vina neexistuje, je to jen nepochopení rozumem zrcadlení a účelu výuky nového úhlu pohledu.

Podívejme se na dětství a pocit viny.

Každé dítě miluje své rodiče a chce se jim zavděčit. Bere je jako vzor. Zkusme si představit, co udělá s dítětem výčitka typu: "Z tebe nic nebude, po kom to dítě je? Podívej se jak to umí tvoje sestra , bratr....ty jsi nemožný, s tebou jsou samé problémy....! A tak máme zaděláno na blok dítěte, které se cítí nemilované dokonce může mít i pocit, že kdyby se nenarodilo, rodiče by se nehádali a byli by šťastní! "Nikdo mě nemá rád!" A velký problém je na světě v malé dušičce dítěte. Uvědomujeme si, co všechno pácháme na svých dětech v rozčilení? Co nám z úst vyklouzne za posouzení a odsouzení svého potomka? Co s tím? Jako rodič si uvědomovat jakou sílu má naše posouzení a někdy neuvědomělé zbytečné řeči, místo kvalitní komunikace. Nebo až v dospělém věku odblokovat tyto prohřešky svých rodičů, které jsme na sebe dobrovolně stáhli. Nenechat si jimi ničit život!.... Nepojmenované a nepřijaté, ale pouze zapomenuté, se nedá vyřešit.

A teď se podíváme na ženu, která vyrůstala s rozvedenou, zatrpklou matkou. Po rozvodu v podstatě nesnáší muže, protože se domnívá, že jí bylo ublíženo. V tom duchu vychovává svoji dceru už dopředu s poznatkem, že muži nestojí za nic a slouží jen k tomu, aby žena mohla mít dítě. Takové "Včelí královny" nemohou vychovat zralé ženy s láskyplným přijetím mužů. Tak se z jejich dcer stanou více či méně "emancipované " ženy, s rozkazovačným syndromem směrem k druhému pohlaví. Netuší, že jsou poznamenané výchovou matky, od které převzaly její program. Netuší, jak velmi si za to mohou samy. Tak dostávají do života tak zvané mužské "bačkory" které se buď snaží přeformovat, a když to nejde, pohrdání je nemine. "Všechno musím zařídit sama, protože ty jsi absolutně neschopný!"Netuší jak cesty setkávání lidí fungují i ve spojitosti s minulými životy a syndromem otců. Nebo se potkají s manipulátory, pod jejichž nadvládou roste nenávist a zloba ještě více. A tak v zamotaném kole negací se žije velmi nedůstojně. Kvalita života je nulová a z žen se stávají matky, které vydírají svoje děti ze zoufalství svého nenaplněného života.

Takových příkladů mohu ze své dlouholeté praxe uvést mnoho.

Myslíte, že by stálo za to se z nadhledu podívat na svůj život a krok za krokem začít řešit pochopením, odpuštěním a láskou svůj život tak, abychom až přijde naplnění našich dnů, jsme si mohli říci, že odcházíme s čistým a uklizeným stolem našich vztahů a pochopeným smyslem našeho bytí?

Není tak těžké s tím vším něco udělat......stačí se jen rozhodnout a opravdu chtít! Není krásnější pocit, než z dobře vykonané práce na sobě.

Každému bude věnována pozornost k řešení jeho problému.

Maximální počet účastníků je 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. a 11. 10. 2020 VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ: VŠE, CO JE TŘEBA VYŘEŠIT. 

Dočistíme: JAK PODPOŘIT SVŮJ VNITŘNÍ RŮST A POCTIVÝ POHLED NA SEBE. DISTRIBUTOR VINY. Časté téma ve vztazích jak partnerských, tak v původu rodič - dítě. Tam to také začíná. Téma, které je potřeba vyčistit od základů, neboť ovlivňuje celý dospělý život jedince, pokud toto nemá zpracováno. Úcta, tolerance, sex. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. a 15. 11. 2020 Víkendový seminář

Cena víkendového semináře 3600.Kč- so 11.00 až 18.00 ne 11.00 až 16.00 hod. Cena večerního sem. 1200,-Kč 17.00 až 21.00 hod. Cena jednodenního semináře 2700,- Kč. U jednodenního semináře končíme v 18.00. hodin. (Podle potřeby lze prodloužit jakýkoliv seminář.)

Kniha DETEKTIVKA MÉHO ŽIVOTA se dá použít jako návod k zrcadlení. Cena 280.-Kč 

VŠECHNA TÉMATA SEMINÁŘŮ JSOU ROZŠÍŘENA O TO, CO LIDÉ V TU DANOU CHVÍLI NEJVÍCE POTŘEBUJÍ. VŠICHNI SI VZÁJEMNĚ ZRCADLÍ A SPOLU DOTVÁŘÍ SEMINÁŘ. 

Diplomatická komunikace.

Stačili jste si někdy všimnout a pozastavit se nad tím, jak vypadá naše každodenní komunikace? Udělejme si obyčejný pokus: Vejděme do obchodu (nemyslím tím Market, kde není prodavač) a naštvaná prodavačka, s námi začne komunikovat způsobem naštvaného fracka, že ji vůbec obtěžujeme svou přítomností. Máme několik způsobů, jak na to reagovat. Taky naštvaně, čímž se umocní dusno mezi námi a pokud si něco odneseme, zkazí to půl radosti z nákupu. Také můžeme odejít rovnou. Chceme-li si pohrát, uděláme pokus: Načechrejme si vědomou myšlenkou auru a i třeba s trochu donuceným úsměvem jí pochválíme cokoliv. Vím, že to jde někdy těžko, ale na každém člověku se něco najít dá. Budete překvapeni z reakce rychlé změny. Někdy jsem to zkusila i se soucitem typu: "Vám se něco stalo, že?" Ale na toto si musíme dát pozor s jakou opravdovostí to říkáme, protože reakce může být i velmi opačná, jako: "Co je vám do toho!" K tomu je potřeba mít připravenou chlácholivou odpověď, kdy se prodavačka začne cítit, že nevyužila laskavé příležitosti. Pokud se tento pokus povede, budete mít radost z vnitřního pocitu vítězství sama nad sebou....

Vraťme se do vztahů. Když už si nevím rady s partnerem, který nezabírá na výtky typu "Nedělej mi to!" tak:

a)Ještě nerozumím zrcadlení a nechápu, že celý vnější svět je jen mým učením a nemohu ho změnit, pokud nepochopím účel jednání pro moje nové vidění situací.

b) nechápu, že hádky nic nevyřeší, pokud je neprovozuji jen kvůli sladkému usmiřování jako koření, jen se toho se musí dávat úměrně, jako šafránu....

Pokud mám chuť nahradit hádky diplomacií, promluvím si s najedeným mužem v klidu a hezké chvilce při kafi, či víně a požádám ho, aby se podíval na to, co mne trápí a bolí - mým pohledem. Vysvětlím, co mě ubližuje a pokud mne má rád, pochopí moji bolest a pokusí se jí se mnou v lásce vyřešit. Nikoliv nařízením, aby to či ono nedělal, ale pochopil můj stav mysli. Konečně si, my ženy uvědomme, že muž myslí jinak a naše očekávání nedokáže přečíst z naší mysli, bez komunikace.

Co se učíme na seminářích pochopit a v sobě změnit pro spokojený život.

Několik bodů pro terapie, či semináře s Janou Sedlmajerovou 27.2.2020

-------------------------------------------------------------------------------

Pochopit, přijmout, udělat.......je základ změny v myšlení.

1) Myšlenka z čistého vědomí nepodporuje strach.

2)....Pokud strach cítím, uvědomím si, že nemusí být. Podívám se na něj očima pozorovatele, rozpoznám, pojmenuji, pochopím a nechám odejít.

3)....Přestávám emočně hodnotit vše kolem sebe i v sobě. Vše je správně tak jak je, protože mě to něco učí.

4)....Na sobě mohu změnit cokoliv co se mi nelíbí, na druhých ne. Ti se, ve vztahu ke mně, posunou k lepšímu, podle mého vyzařování energie a mohou mi přestat negativně zrcadlit. Propustím pocit, že je něco špatně. Rozpoznám, pochopím a nechám odejít.

5)....Nic si nemusím zasloužit, protože jako lidská bytost mám nárok na bezpodmínečnou lásku, jen si jí dovolit cítit. Moje podvědomí z Božího řádu vše ví, jen mysl mi do toho dává pochybnosti.

6) Netlačit na život, žádná složitost neexistuje, tu si vytváříme my lidé sami, svým složitým myšlením. To ovšem neznamená lenošení. Zasloužím si vše dobré. (Aktivita s důvěrou.) Jen v klidu vědomí, umožním přijetí láskyplného vedení a unášení se na vlně.

7)....Co si o mně myslí okolí je nepodstatné pro zdravý život. Nepomůže mi to žít vlastní život, jen chápat zrcadlení. Důležité je, co si myslím JÁ o sobě a jak mám zdravou sebelásku.

Šest bodů POHODY V ŽIVOTĚ.

1) Duševní pohoda

2) Pozitivní emoce, uvolnění, laskavost k sobě i ven

3) Plynutí se životem a jeho nabídkami.- Dělám s láskou smysluplné konání, které mě nabíjí. Znám své silné stránky.

4) Své talenty a vášně.

5) Mám pozitivní vztahy okolo sebe.

6) Pokud mám tělo a mysl v rovnováze, výkon a vitalita přijde sama.

V lásce Jana Sedlmajerová

Osobní konzultace

Vše, co se týká běžného života a vztahů v něm.

Toužíte přestat kouřit? Pomocí kvantové terapie to jde snadno!

Strachy, pocity z lidského selhání, bezmoc, opuštěnost, výčitky vnější i vnitřní, manipulace, citové vydírání,

Neschopnost se vymezit a říkat ne, vina, trest,

Nenávist, posuzování a odsuzování, komunikace, problémy všeho druhu, fobie, bolest z úmrtí v rodině a rozloučení se zesnulými a mnoho dalších témat.

Nabízím Vám životní zkušenost, spolehlivé techniky včetně kvantové terapie, dlouholetou praxi a jiné možnosti k zpracování nepříjemných situací do pochopení a života v lásce. Dovolte si z poháru svého života vylít vše nepotřebné a nahradit novou radostí. Zbavíte se strachu a domněnek, které brání vašemu rozvoji.

Podívejte se za staré horizonty, ochutnejte nový život. Pomohu vám přijmout a upevnit v sobě po čem toužíte.
Sezení a semináře je možné dohodnout i individuálně, se skupinou, rodinou, partnerem, atd..

Naučíme se kvalitně a bezpečně meditovat, pomáhat si sami a otevřeme si zdrojový kód peněz.

Pokud Vám více vyhovuje osobní konzultace, stačí se objednat telefonicky na 603 811 280
Cena dohodou obvykle za 2 hodiny konzultace: 1.500,- Kč 

Víkendové, jednodenní a večerní semináře

Témata seminářů

Pomohu Vám změnit potíže života duchovní cestou. Nejsem guru, mám jen spoustu životních zkušeností. Vím, kde u každého jedince individuálně hledat prapříčinu daného problému. Vhodnými otázkami vás dovedu až k možnosti, že si na poznání přijdete sami. Není nad osobní zkušenost, kterou za Vás nemůže nikdo udělat, zrovna tak , jako žít za Vás Váš život.
Luxus seminářů spočívá především v jejich koncepci. Tvoří je vždy menší skupina lidí, tak, aby účinek terapie byl hluboký a zacílil přímo k jádru problému. Vše je řešitelné, a pokud se rozhodneme podívat na životní situace včas, máme šanci vyvarovat se daleko větším bolestem a ztrátám. Naučíme se propracovat k nadhledu nad situací a dostat se do pozice, kdy se cítíme být silní natolik, že se ze zdánlivě neřešeného, stává řešitelné.

Seminář Bezpečné meditace, zrcadlení, rozbory

Naučíme se bezpečné meditace v propojení matka Země a vesmírné energie Lásky s propojením s duší. Rozeznáme energie a jejich kvalitu. Pochopíme situace v zrcadlení každodenního života, jako učení na naší cestě životem. Proč se nám zrovna to, či ono děje a jak máme šanci situaci změnit. Seminář obsahuje ochutnávku překvapení.

Seminář Čakry - energetická centra

Pochopíme funkci a vyčistíme si energetická centra - čakry, i s nadstavbou, pomocí řízených meditací na každé centrum do hloubky. Tento seminář je nutné absolvovat celý, pro jeho obsáhlost. Seminář obsahuje ochutnávku překvapení.

Seminář Rodina, vztahy - partnerské, pracovní i jiné a to vše v souvislostech na sebe navazujících

Pochopíme veškeré vztahy a proč zrovna jsou takové, jaké jsou se všemi propojeními a návaznostmi na původní rodinu. Proč jsme si vybrali právě tuto rodinu, sourozence, milence, manžela i tchyni, popř. šéfa, nebo proč vztah nemůžeme najít. Propojení se zrcadlením a uzdravením sebe. Seminář obsahuje ochutnávku překvapení.

Seminář Rodinné konstelace

 Budou tvořeny v meditacích, nikoliv pomocí osob a obsazení. Tudíž mohou být velmi hluboké, intimní a velmi očišťující v pochopení a odpouštění. Vždy budou dokončeny do pochopení, včetně odpuštění všem i sobě. Seminář obsahuje ochutnávku překvapení.

Seminář Sexualita

Rozkryjeme sexuální energii do všech detailů tak, aby jsme s ní mohli pracovat vědomě, kdy budeme vyžívat její dary my, nikoliv aby ona "cloumala s naším majestátem." Dovolíme si prozkoumat veškeré bloky a traumata, pocházející i z prenatálu atd. Tento seminář je nutné absolvovat celý. Seminář obsahuje ochutnávku překvapení.

Seminář Andělé, pomocníci, vlastní identita, přivtělené duše, smrt

Propustíme, co bylo tvořeno strachem a pokusíme se najít svou identitu. Budeme vědět, jak pracovat s anděly, ale i s negacemi a přivtělenými dušemi, včetně dávání či braní energie. Jak tvořit ve prospěch svůj i všech v radosti. Seminář obsahuje ochutnávku překvapení.

V případě zájmu Vám mohu sestavit seminář na míru z následujících oblastí:

vztahy, komunikaci v partnerství i na pracovišti, jak na manipulaci, povyšování mužů i žen ve vztahu, děti nového věku, jak chápat lásku bez podmínek, zdravá sebeláska, programy a bloky z dětství jak se jich zbavit, ponižování sebe, jak z toho ven, kde najít sebe hodnotu, rodinné vzorce, minulé životy a jak se v nich neutopit, čištění vztahu s mrtvými, jak se naučit rozhodovat, numerologie, odpouštění sobě i druhým, vlastní identita, pocit seberealizace, kontroly všeho druhu, vztahy nového věku, svazující dogmata a jak na ně, spoutávající sliby, tvořivost, čím si ubližujeme a jak z toho, síla mysli, páni a otroci, závislost na hodnocení druhých, přijmutí sebe, zrcadlení, zlepšení stávajícího stavu mezi mužem a ženou, zrcadlení andělé a světelné bytosti v prožitku, čakry - energetická čísla, "svazující" láska matky - jak dospět, kyvadlo, kila bolesti - obezita způsobená neláskou k sobě, síla mysli, úspěch, rodinné konstelace, sexualita, rozbory stávajících problémů, bezpečné meditace
Večerní semináře začínají v 17. hod. do cca 21.00 hod.
Sobotní nebo nedělní začínají v 10.30 hod. do cca 18.00 hod. v ne do 16.00 hod.
Cena večerní: 1.200,- Cena jednodenní: 2.700,- Cena dvoudenní: 3.600,-

Zaujalo Vás některé z uvedených témat?

Pokud ano, zanechte mi Váš email, ozvu se Vám obratem.