Poznej sám sebe


1. Propojení a práce se solár plexem a srdeční čakrou, osvobození od negací, informace o lásce, zemská i vesmírná láska, svoboda a volnost myšlení. Naučíme se mapování života.

2. Karma je učení, uvědomíme si, že k ní patří i vše pěkné, včetně dobra a "přehodíme" mysl do světla. Ozřejmíme si smysl osudových událostí, končíme s minulostí a veškerou energii nasměrujeme na změnu a pochopení.

3. Hlava a srdce v propojení. Nemůže hlava přikazovat, co má tělo cítit. Naopak hlava má reagovat na podněty těla. Všechny naučené metody jsou nastaveny obráceně, to znamená změnit myšlenky z nastavení zvyků. Nakázat si optimistické myšlení nefunguje, když není přiznání vnitřních pocitů v srdci. Takto má hlava svůj svět, odříznutý od srdce.

4. Odevzdat naučené informace a lidské představy o fungování duše a světa. Nepřemýšlet o životě jako o zemském očišťování karmy, ale uvědomit si šanci pochopit smysl dění. Dovolit duši, aby byla rozesmátá a osvobozena od neustálé kontroly chování.

Je třeba se předem přihlásit telefonem: 603 811 280, 

email: jana@sedlmajerova.cz

Cena : 3600.-

Místo konání Semináře se konají v příjemném a pozitivním naladění na klid, lásku a radost v prostředí soukromé galerie.

Od 10.30 hod. do 18.00 hod., v neděli končíme v 16.00 hod.