ZMĚNOU SEBE SAMA K ŽIVOTU, KTERÝ NEZATĚŽUJE

01.11.2019

Všichni pociťujeme občas ztrátu energie. Proč? Pohybujeme se mezi lidmi, kteří nám jsou a také někdy nejsou zrovna sympatičtí. Je to dáno tím, jak silnou vazbu k nám lidé mají. Vazba vzniká prožitky z tohoto života i ze životů předchozích.

Někteří nám zrcadlí pohodu a jiní zase naše vnitřní bloky a programy, které jsme získali (v dětství výchovou a množstvím zážitků, které již netoužíme opakovat).

Zrcadlení se nám bude vracet tak dlouho, jak bude třeba, tedy: dokud nepochopíme PROČ a hloubku všeho, čeho se máme zbavit pochopením, vyčištěním a odpuštěním bloků, které si nosíme v sobě. Ukazuje nám bloky, kterých je načase se zbavit. Říká se mu zrcadlení z vnějšího světa našeho okolí. Máme naučené zvyky, jsme líní vyjít ze svého komfortního prostředí a něco se sebou udělat.

Mám známou, co všechno ví a zná, má načteno spoustu esoterických knih, pouček, ale dát něco do praxe není schopná. Neustále si stojí za vlastním názorem na život, o kterém se domnívá, že je naprosto správný. Vidí vnější svět jako zdroj ublížení a není schopna pochopit, že každý jedinec má právo žít tak, jak si přeje. Manipuluje celou svou rodinu, vlastní pravdu vnucuje všem a vyžaduje citovým vydíráním následování jejího názoru na uspořádání života.

V ostatních věcech by se pro rodinu rozkrájela. Ale nikdo jí nedokáže vysvětlit, že její pohled na svět nemusí být tím nejlepším i pro ostatní členy rodiny. Je přesvědčena o tom, že ví, co je pro každého rodinného příslušníka to nejlepší.

Připravuje tak ostatním utrpení do chvíle, než se někdo konečně proti ní vymezí. Má na to právo.

Když je někdo v podobné situaci jako moje známá, přitahuje si do života choroby, protože nedokáže dovolit druhým jejich vlastní život, tak jak si přejí ho žít. Z urputnosti a zloby, kterou v sobě má, si dokáže přivodit náběh na vředy, onemocnění jater ze zloby v sobě ukryté, onemocnění ledvin z nekvalitních vztahů.

Jaké z toho plyne poučení? Nechme druhé žít jak si přejí, neboť nemáme právo jim zasahovat do života "pácháním dobra" a vnucováním své pravdy.

Nemohu měnit druhé, potřebuji se naučit měnit sebe. Jedině tak mám šanci, aby výsledek mé změny se projevil na mých blízkých.

Kdo chce kam, nejlépe mu vyhovět!

Snad moje známá jednou pochopí. 

V lásce Jana Sedlmajerová